Iedereen heeft recht op veiligheid en dat geldt zeker voor veiligheid binnen afhankelijkheidsrelaties. Toch is de kans dat men juist daar slachtoffer wordt van geweld in de breedste zin van het woord, groter dan wáár ook.

In ons land hebben naar schatting jaarlijks meer dan 200.000 mensen te maken met ernstig of herhaald huiselijk geweld. Kindermishandeling komt meer dan 100.000 keer per jaar voor. Onderzoek toont aan dat de impact van kindermishandeling en huiselijk geweld op de volksgezondheid langdurig en vergaand is.

Huiselijk geweld of kindermishandeling stopt nooit vanzelf. Er spelen vaak verschillende (complexe) problemen in deze gezinnen zoals armoede, gebrek aan perspectief, psychiatrische problemen, verslaving en trauma’s uit eerder geweld of uit de eigen jeugd. Problemen die niet zomaar zijn opgelost en die vaak de basis vormen voor het geweld.

Vertrouwensartsen kunnen het verschil maken

De vertrouwensartsen zijn betrokken bij meldingen waar medische expertise gewenst is, zoals fysiek letsel, seksueel geweld, of ernstige verwaarlozing. Het doel van hun betrokkenheid is om de mishandeling te stoppen, om beschermende maatregelen te bevorderen en om de hulpverlening op gang te brengen.

Vertrouwensartsen kunnen het verschil maken in complexe problematiek, omdat zij als geen ander de vertaling kunnen maken van medische factoren naar wat nodig is om de veiligheid in een systeem te herstellen.

Vertrouwensartsen zijn in dienst bij Veilig Thuis (www.veiligthuis.nl). Binnen deze organisatie hebben zij een unieke rol. De vertrouwensarts vormt de brug tussen Veilig Thuis en de gezondheidszorg bij (vermoeden van) huiselijk geweld, ouderen- en kindermishandeling. De vertrouwensarts acteert op het snijvlak van medisch en sociaal-maatschappelijke problematiek en vertaalt deze problemen naar wat dit betekent voor de acute en structurele veiligheid van betrokkenen.

Maatschappelijk betrokken

Binnen het complexe veld van geweld in afhankelijkheidsrelaties willen de vertrouwensartsen goed benaderbaar en vindbaar zijn. Als maatschappelijk betrokken, medische professionals zijn zij de verbinder en vraagbaak voor elke professional die te maken heeft huiselijk geweld of kindermishandeling: voor hun collega’s bij Veilig Thuis, voor samenwerkingspartners en voor andere medische professionals.

Vertrouwensartsen verzorgen scholingen voor artsen in opleiding, specialisten in opleiding en andere professionals die werken met de meldcode. De vertrouwensarts heeft een centrale rol in complexe casuïstiek die vaak op het grensvlak van het sociale, medische en juridische domein speelt en samenwerking vraag met instanties binnen hulpverlening en binnen civiel- en strafrecht. Hierin weegt de vertrouwensarts het medische, ethische en juridische perspectief om te komen tot herstel van duurzame veiligheid.