De expert

Als vertrouwensarts ben jij dé expert die de medische problematiek vertaalt naar wat dit betekent voor de acute en structurele veiligheid.

Ook specifieke vormen van kindermishandeling vallen onder het aandachtsgebied van de vertrouwensarts zoals vrouwelijke genitale verminking en PCF. In de casuïstiek maakt de vertrouwensarts afwegingen met betrekking tot medische, ethische en juridische aspecten en hoe zwaar deze meewegen in het belang van de veiligheid van alle betrokkenen.

Onderwijs

De vertrouwensarts geeft ook onderwijs aan medische professionals, zoals bijvoorbeeld huisartsen in opleiding en forensisch artsen in opleiding. Zij dragen bij aan richtlijnontwikkeling voor de beroepsgroep.

Elke vertrouwensarts is zowel BIG-geregistreerd als geregistreerd bij de VVAK. Ook zij die in opleiding zijn.