“Vanuit de VVAK zijn we keihard aan het werk om er voor te zorgen dat het beroep van vertrouwensarts erkend wordt als een medisch specialisme.”

Wetenschappelijke beroepsvereniging

De VVAK is een veerkrachtige, kleine maar zichtbare wetenschappelijke beroepsvereniging van en voor vertrouwensartsen. De VVAK is volop aan het werk om het beroep van vertrouwensarts een geneeskundig specialisme te laten zijn binnen het werkveld Arts Maatschappij en Gezondheid.

VVAK: betrouwbaar, onmisbaar en stevig

De VVAK is een betrouwbare, onmisbare en stevige beroepsvereniging. De VVAK heeft in haar bestaan al veel bereikt, waaronder professionalisering van het beroep door de start van de opleiding die aan gaat sluiten bij de opleiding tot arts M+G en de ontwikkeling van de richtlijn medisch complexe kindermishandeling.

“Binnen de Veilig Thuis-organisaties hebben we een unieke, signalerende, onderzoekende, adviserende en verbindende rol.”

Van en voor vertrouwensartsen

De VVAK is als beroepsvereniging van en voor de leden. Elke vertrouwensarts, ook degene die in opleiding is, is geregistreerd bij de VVAK en voldoet aan de scholingseisen die de VVAK stelt. Bovendien is iedere vertrouwensarts in dienst van een Veilig Thuis-organisatie.

Lidmaatschap

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft als criterium gesteld dat de Veilig Thuis organisaties vertrouwensartsen in dienst hebben die geregistreerd zijn bij de VVAK. Iedere vertrouwensarts is daarom lid van de VVAK.

Het bestuur

Samenstelling van het bestuur van de VVAK:

Het bestuur is ook te bereiken via bestuur@vertrouwensartsen.nl

Commissies

Voor leden zijn er verschillende mogelijkheden om betrokken te zijn bij de beroepsvereniging. De bijdrage kan divers van aard zijn, zoals vakinhoudelijke ontwikkelingen op gebied van richtlijnen of scholing, betrokkenheid bij de positie van de beroepsvereniging in het landelijk speelveld of bijdrage aan de organisatie van de vereniging zelf. De VVAK heeft de volgende commissies die bijdragen hieraan: