De VVAK bevordert kennis

De VVAK bevordert kennis over huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling door de ontwikkeling van wetenschappelijk onderbouwde richtlijnen en draagt bij aan een effectieve aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling in een brede samenwerking met instanties in het sociale domein, in de zorgketen en in de juridische keten. De VVAK is op landelijk niveau een gewaardeerd gesprekspartner in het streven naar een veilige thuissituatie voor (ongeboren) kinderen, kwetsbare volwassenen en ouderen.

De VVAK is als één van de negen wetenschappelijke verenigingen aangesloten is bij de KAMG. KAMG maakt zich sterk voor artsen maatschappij en gezondheid in ons land en valt als koepel onder de KNMG.

 

Huishoudelijk regelement VVAK: Huishoudelijk regelement VVAK_14-10-2021

Statuten VVAK: statuten-vvak 

Aanpassing Statuten VVAK: vvak-statutenwijziging