Wetenschappelijke ontwikkelingen

Wij zijn als VVAK regelmatig betrokken bij wetenschappelijke projecten als lid van een klankbord of als expertgroep. Een aantal voorbeelden is: NVK: ontwikkeling van een beter signaleringsinstrument voor kindermishandeling, Pharos: onderzoek naar de doelmatigheid van het bespreekbaar maken van VGV en VWS start een onderzoek over de preventie van VGV met de VVAK in de klankbordgroep.

Voor een verzoek tot medewerking aan wetenschappelijk onderzoek neem contact op via: info@vertrouwensartsen.nl